Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη οκτώ (8) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθμού. Υποβολή αιτήσεων ως 05/06/2015 στη Γραμματεία του Σταθμού. Τηλ. επικοινωνίας: 24630-59292, 24630-41002, FAX: 24630-41040. κλικ για περισσότερα