Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ. της Εθνικής οδού Αμυνταίου-Φιλώτα του Νομού Φλώρινας. Υποβολή αιτήσεων  έως 05/06/2015. Τηλ. επικοινωνίας: 24630-42411, 24630-59292, 24630-59282. κλικ για περισσότερα