Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει είκοσι (20) άτομα ως εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάϊο 2015, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
4) ΑΜΚΑ
5) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15/05/2015 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Δήμου Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης στη δ/νση: Νοσοκομείου 1. Τηλ. επικοινωνίας: 24683-50209, 24683-50203 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. κλικ για περισσότερα