Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τετρακοσίων δέκα (410) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων από 12/05/2015 έως 21/05/2015.
Διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας–Κοζάνης,
Τηλ. επικοινωνίας: 24630-52228, 24630-52437. κλικ για περισσότερα