Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενενήντα (90) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, για την κάλυψη εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας.

Υποβολή αιτήσεων από 12/05/2015 έως 21/05/2015.
Διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης,
Τηλ. επικοινωνίας: 24630-52228, 24630-52437. κλικ για περισσότερα