Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Φυλάκων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης. Υποβολή αιτήσεων από 28/04/2015 έως και 07/05/2015. Τηλ. επικοινωνίας: 24630-52228, 24630-52437. κλικ για περισσότερα