Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ, στο πλαίσιο της πράξης: «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με αντικείμενο την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και τη συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) στουςΦοιτητές για την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 27/04/2015. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-56440. κλικ για περισσότερα