Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο ∆ήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει συνολικά είκοσι (20) ατόμα ως εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, προς κάλυψη των αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη των Γρεβενών, με την ειδικότητα του εργάτη γενικών καθηκόντων. Υποβολή αιτήσεων από 20/04/2015 μέχρι 24/04/2015 στη δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1, Γρεβενά. Τηλ. επικοινωνίας: 24623-50868. κλικ για περισσότερα