Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Αμυνταίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών ως εξής:

1) Μία θέση σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας

2) Μία θέση σε τεχνικά θέματα κατασκευών Δημοσίων έργων υποδομής.3

Τηλ. επικοινωνίας: 23863-50100 και 23863-50130.  Κλικ για περισσότερα