Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ανακοίνωνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του Δήμου Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα και συγκεκριμένα ως εξής:

1 ∆Ε Καθηγητή Ανωτ.Θεωρητικών Μαθηµάτων

1 ∆Ε Καθηγητή Υποχρεωτικών Μαθηµάτων

4 ∆Ε Καθηγητές Πιάνου

2 ∆Ε Καθηγητές Κιθάρας

1 ΠΕ Καθηγητή Βιολιού

1 ΠΕ Καθηγητή Βιολοντσέλου

1 ΠΕ Καθηγητή Φλάουτου

1 ΠΕ Καθηγητή Τροµπέτας

1 ΠΕ Καθηγητή Κλαρινέτου

1 ∆Ε Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής

1 ∆Ε Καθηγητή Μουσικής Προπαιδείας

1 ∆Ε Καθηγητή Μονωδίας

1 ΠΕ Καθηγητή Ακορντεόν

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας,  25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα,από 02/04/2015 έως 11/04/2015. Τηλ. επικοινωνίας: 24633-50119. κλικ για περισσότερα