Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Γρεβενών έχοντας υπόψη: -Τις λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου.

-Την από 06-03-2015 εισήγηση του Τμήματος ΔΑΔ του Γ.Ν. Γρεβενών. Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει την προκήρυξη μίας (1) θέσης, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Επιμελητή Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Γρεβενών. κλικ για περισσότερα