Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε., Βιομηχανία με αντικείμενο την παραγωγή ζωοτροφής για γουνοφόρα ζώα με  εγκαταστάσεις στη Νεάπολη Κοζάνης, ζητά να προσλάβει ένα άτομο κατηγορίας ΠΕ για τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Συνδιαμόρφωση και έλεγχος τήρησης προϋπολογισμού.
Εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών σχεδίων.
Παρακολούθηση χρηματικών ροών και εξασφάλιση εγκαίρων εισπράξεων
Προτάσεις για ευκαιρίες μείωσης του κόστους.
Έλεγχος και επίβλεψη της Λογιστική διαχείρισης.
Επαφή με τους ελεγκτές για να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή του ετήσιου ελέγχου
Ανάπτυξη εξωτερικών σχέσεων με κατάλληλες επαφές, παραδείγματος χάριν ελεγκτές, νομικοί σύμβουλοι και δημόσιες αρχές.
Εκπόνηση και παρακολούθηση των επενδυτικών προγραμμάτων στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων.

Απαραίτητα Προσόντα:
Ο κατάλληλος υποψήφιος, θα πρέπει να είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι, να  έχει άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ, να είναι οργανωτικός και μεθοδικός.
Η εταιρία προσφέρει εκπαίδευση στο αντικείμενο, μεγάλες προοπτικές προσωπικής εξέλιξης, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και bonus.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αναστασία Ντιό
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24680-47000, Fax:24680-47001