Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ,

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εαιρείας Παραγωγής Αδρανών Υλικών Δήμου Καστοαριάς και Αξιολόγησης της περιουσίας του Δήμου Μονομετοχική Α.Ε. «Μακεδνός Α.Ε.». Δ/νση: Μαυροχώρι-Καστοριάς. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-85983, 24670-74070. κλικ για περισσότερα